Cement

 

Spolupracujeme so špičkovými výrobcami stavebných materiálov

CEM II/B-S 32,5 R CHROMATMIN


 

Vlastnosti:

  • vyznačuje nízkym obsahom škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu – merané podľa EN 196-10:2004), pričom všetky ostatné parametre zodpovedajú EN 197-1
  • znižuje riziko vzniku ekzémov a rôznych kožných alergických reakcií, vrátane vysokotoxických a škodlivých karcinogénnych účinkov Cr(VI) na zdravie ľudí

 

Použitie:

 

  • používa sa predovšetkým tam, kde môže dôjsť k styku cementovej kaše s ľudskou pokožkou (potery, lepidlá na obklady a dlažby, suché omietkové zmesi, malty a pod.)
  • je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel, betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 – C 35/45, striekaný betón, betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže a betóny so zvýšenou chemickou odolnosťou proti agresívnym vodám
 

 

Parametre výrobku

thumbnail of parameter_vyrobku_CEM_II_B-S_32-5_R_SK

 

 

 

Technický list výrobku

thumbnail of CEM_II_B-S_32-5_R_CHROMATMIN_benv-vyrobkovy-list-sk

 

 

  • CEMENT