ASFALTOVÉ PÁSY

HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

TEKUTÉ LEPENKY

HYDROIZOLÁCIE

Ponúkame široký sortiment asfaltových a bitúmenových pásov, PVC fólií a tekutých lepeniek.

Podrobnejšie informácie na jednotlivých druhoch.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Spolupracujeme so špičkovými výrobcami stavebných materiálov, stavebnej chémie a príslušenstva.

  • STAVEBNÁ CHÉMIA
  • STAVEBNÁ CHÉMIA
  • OMIETKY
  • ASFALTOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY
  • TEKUTÉ LEPENKY

Share This