INTERIÉROVÉ FARBY

FASÁDNE FARBY

ŠIROKÉ SPEKTRUM FARIEB

MIEŠANIE FARIEB, OMIETOK

V dvoch miešacich centrách miešame široké spektrum odtieňov interierových farieb, fasadnych farieb a omietok od firiem
BASF a MITECH spľňajúcich prísne kriteriá podľa európskych noriem ETICS.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Spolupracujeme so špičkovými výrobcami stavebných materiálov, stavebnej chémie a príslušenstva.

 • ZÁKLADY DOMU, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 • PÁLENÉ TEHLY
 • MURIVO
 • MURIVO
 • POROBETÓN
 • POROBETÓN
 • POROBETÓN
 • BETÓNOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • BETÓNOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • PÁLENÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • BITUMENOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
 • STAVEBNÁ CHÉMIA
 • CEMENT
 • OMIETKY
 • OMIETKY
 • STAVEBNÁ CHÉMIA
 • STAVEBNÁ CHÉMIA
 • LEPIDLÁ

Share This